Над 10 години доверие свързват Румен Тодоранов и Оптиком

05.12.2016